سیدا4+
تعداد افراد حاضر در سایت: 11
دوشنبه 30 مهر ماه 1397
11
مهر 30 دوشنبه 54.225.26.44
نسخه 97.06.04
 
 

((اطلاعیه))

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند:برای شرکت در جلسه امتحان پایان ترم 2-97-96

از تاریخ 97/3/9 الی 97/3/25جهت دریافت کارت امتحان به پورتال دانشجویی خود مراجعه فرمایید.

1- به همراه داشتن کارت ورود به جلسه جهت شرکت درامتحان الزامی می باشد.

2- دانشجویان بدهکارجهت تعیین تکلیف بدهی خودبه امورمالی دانشگاه مراجعه فرمایید.

 
 
 
 

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.